Liigu sisu juurde

EVS Kuhu üheksa külvavad, ei kasva ühtigi. EVS Kes kopikat ei korja, see rublat ei saa. EVS Inimene püüab ikka suuremat suutäit kui suhu mahub. Siin pole veel kedagi külm võtnud. Raha hotellis kastis! Haned lähvad, hallad maas.

EVS Isaga kaob pool kodu, emaga terve kodu. Ise ees, ise rees, ise ree pära peal. EVS Ise meesise mehike. EVS Ise tarkusise kavalus. EVS Jaagupipäeval lüüakse raudnael rohu sisse. EVS Jaagupipäevani salve, pärast jaagupit salvest väljaa. EVS Jalahoop surmahoop. EVS Jalg seina, hambad varna. EVS Joobnud tuntakse jalust. EVS Jooda meest, küll mees näitab oma taba. EVS Joodik sööb, joodik joob, joodikule Jumal annab ka. EVS Joodikud kukuvad pehmesti. EVS Julge hundi rind on rasvane Julge koer müüb vahel naha.

EVS Julge pead toidab, arg suretab. EVS Julgele hundile tuleb pea ots. EVS Julgus ei aita Jumala vastu. EVS Julgus ei varja sõjameest surma eest. EVS Julgus on suurem kui vägi. EVS Julgus tõstab, julgus tapab. EVS Jumal loonud lollikese, loob lollikesele ka mollikese.

Juhan Viiding (1948-1995)

EVS Jutt suurem kui asi. EVS Jutt tuleb jutust, kõne kõnest. EVS Jänes šampust ei joo. Jänes teeb öösi rohkem jälgi kui lammas kogu suvel. EVS Järv küla iluks, tüdruk maja iluks. EVS Jõua aegamööda! EVS Jõudu mööda igaüks elab. EVS Jõuluõhtu jõudes õhtu jõuab tuttu kätte.

EVS Kaaren kaarna silma välja ei noki. EVS Kaaren lepib kaarnaga. EVS Kaasavara kaotab naise tüdruku vead. EVS Kade kaob, karvad jäävad suitsema. EVS Kade langeb ikka iseenese mõõka. EVS Kadeda kari ei kasva ega õela õu õitse. EVS Kadeda kodu ei suitse, õela au ei õitse. EVS Kadedus kaabib iseennast ja ihnus imeb ise oma rammu. EVS Kadedus katkub oma kana. EVS Kahe käega ei saa enam tagasi, mis ühe käega välja viskad. EVS Kahel ikka kahe nõu. EVS Kahele surra liig, kolmele elada vähe. EVS Kahju ei tule kell kaelas.

EVS Kahju ja õnnetus ei sõida kellaga. EVS Kahju õpetab mehe kavalaks. EVS Kahju päästab silmad lahti. EVS Kahju teeb targaks. EVS Hullu rasva kadude poiss oskab iga keelt. EVS Kaks kassi ei sünni ühte kotti. EVS Kaks kolmat ei jätä. EVS Kaks kõnelevad, kolmas olgu vait. EVS Kaks leekuningat ei mahu ühe katuse alla. EVS Kaks silma ulatuvad kaugemale kui üks. EVS Kaks uhket ei või üheskoos käia. EVS Kala otsib, kus sügavam, inimenekus parem.

EVS Kaliära kääri üle jõu ääre! EVS Kana otsid, muna kaotad. EVS Kandjal ei puudu maad ega sõudjal vett. EVS Kannatajal ikka kaks otsa. EVS Kannatus võidab kõik. EVS Kapsad ei kasva kastmata. EVS Karda härga eest ja hobust tagant, aga kurja inimest igalt poolt! EVS Kari kaitseb karja. EVS Karjatee peal ei kasva rohtu. EVS Karu kõige kangem, rebane kõige kavalam. EVS Karukasukas ei karda külma. EVS Kas oled mind näinud sõitmas selle valge hobusega, kelle ma vale eest saanud?.

EVS Kask ei kasva kuuse kännu peale.

EVS Kass ja koer ei lepi iial kokku. EVS Kass paneb saba pandiks. EVS Kass sööb kaua hoituse, hiir sööb pikalt peetuse. EVS Kassi keeles 8 tõugu surmarohtu, koera keelel 9 tõugu ohtu. EVS Kassi pärast ei minda kalaranda ega saba loru pärast laadale.

EVS Kassil saba koormaks Kaste jäljelt küntakse kulda. EVS Kaste on vihma karjapoisike. EVS Kasu leitakse kase okstest, vilja metsa vitstest.

EVS Kasvab saak, kasvab himu. EVS Katsudes kasvab rammu, vaadates himu. EVS Katsumata ikka kaunis, maitsemata ikka magus. EVS Kaua kits kiitusega elab. EVS Kaua seisab koera kaelas vorst ehk narril hea asi.

EVS Kaua tehakse kaunikene, pea tehtud pilla-palla. EVS Kauaks lühikest laulu laulad või vaese vara jagad.

EVS Kauaks sant kotiga viha peab; läheb kott raskeks, viskab maha, läheb ise külasse, võtab üles. EVS Kaugelt kägu kuulus. EVS Kaup vanem kui meie. EVS Kauple kui juut, maksa kui saks!

EVS Kavalale kannikas, narrile naeru. EVS Kavalus ja himu on vennad. EVS Keda ei tunneta toimis, seda ei silmata siidis. EVS Keda õpetus juhatab, seda nuhtlus ei sunni. EVS Keegi ei keeda au pärast leent ega tee ilu pärast kalja. EVS Keelatud vili on magus Kehv suvilahja sügis.

EVS Kehvuse pada keedab kesi. EVS Kel ametsel leiba. EVS Kel anda, sel võtta. EVS Kel hool, sel koor. EVS Kel jalad põlvini poriga, sel suu kõrvuni väega.

EVS Kel janu, sel jalad, kel nälgsel näpud. EVS Kel kohussel õigus ; kel õigus, sel võimus. EVS Kel kukkur, sel kohus; kel vägi, sel võimus. EVS Kel käed rüpes, sel nälg kõhus. EVS Kel käpud, sel upud. EVS Kel lauda ees, sel lauda taga.

EVS Kel nälgsel jalad. EVS Kel pikk saba, laseb saba pikalt joosta. EVS Kel pole töödotsib tööd. EVS Kel hullu rasva kadude poiss jalas, küll see naise saab. EVS Kel rahasel sõpru. EVS Kel suur tulek, sel suur minek.

EVS Kel suurem suusel suurem õigus. EVS Kel tarkus peassel ohjad peos. EVS Kel õnnsee elagu, kel tervissee tehku tööd. EVS Kelle jalg tatsub, selle suu matsub. EVS Kelle katuse all, selle võimuse all. EVS Kelle küüned külmetavad, küll see kindad kätte võtab. EVS Kelle käsi liigub, selle suu maigub. EVS Kelle laps, selle nimi. EVS Kelle leiba ma söön, selle laulu ma laulan.

EVS Kelle sõna kuuled, selle sulane oled. EVS Kelle tubakas, selle tuli. EVS Kellel pea ei jaga, sellel jagavad jalad. Kellele Jumal ameti annab, sellele annab ta mõistust. EVS Kellest süda täis, sellest räägib suu. EVS Kelm kiidab ennast, õige mees teisi. EVS Kelm petab kelmi. EVS Kelm tüssab kõiki, olgu sõber või naaber. EVS Kerge lubada, aga mitte anda. EVS Kerge lubada, raske täita. EVS Kerge maha kukkuda, raske üles tõusta. EVS Kergeid jalgu kiidetakse, laisku jalgu laidetakse. EVS Kergem laita kui paremini teha.

EVS Kes aega viidab, see aega saab. EVS Kes edasi ei lähe, läheb tagasi. EVS Kes ees, see mees. EVS Kes ei mõista kannatada, see ei mõista elada.

EVS Kes ei saa süües kõhtu täis, ei see saa lakkudeski. EVS Kes ei sünni saunaei sünni mõisa. EVS Kes ei taha paluda, see saata merele.

EVS Kes ei taha tööd teha, ei pea sööma. EVS Kes ei tee silmi lahti, peab kukru lahti tegema.

Eesti vanasõnad

EVS Kes ei täna piskust, ei täna paljust. EVS Kes ei tööta, see ei söö. Kes enne koitu kobistab, see vara leivameheks saab. EVS Kes enne nii tark kui pärast. EVS Kes enne veskile tuleb, enne järge saab. EVS Kes hauas, see hinnas. EVS Kes head otsib, parema leiab. EVS Kes heaga ei kuule, peab kibedaga kuulma.

EVS Kes heast paremat otsib, see pahema leiab. EVS Kes hirmuta kasvab, see armuta elab. EVS Kes hoiab, ei õhka. EVS Kes hästi määrib, hästi sõidab. EVS Kes hästi tahab surra, peab hästi elama.

EVS Kes iga päev tahab ilus käia, ei saa harvagi kena käia. EVS Kes iga põõsa alt otsib, see viimaks ussi leiab. EVS Kes jõuab ilma pilli tantsida?

EVS Kes kahju kardab, see õnne ei leia kasu ei leia. EVS Kes kannatab, see kaua elab. EVS Kes kardab, ei kahetse. EVS Kes karja ei kaitse, see kilpnaarme probleemid kaalulangust ei maitse. EVS Kes kassi ei toida, toidab hiiri Kes kassi kallistab, selle õue õnnistab Kes kaua ootab, kauni saab.

EVS Kes kaugel käib, palju näeb.

  • 16 nadala kaalulangus naine
  • Kaalulangus umbrohu kaudu

EVS Kes keeldu ei kuule, peab kahetsema. EVS Kes kellaga lehma otsib, see ronisaba saab. EVS Kes koerust teeb, see kolkida saab. EVS Kes koolebkoju läheb; kes elab, ette puu teeb. EVS Kes kopikat ei korja, see rublat ei saa. EVS Kes korjab, see leiab. EVS Kes korra ennast kõrvetanud, kardab tuld. EVS Kes kuulmata sandi pärast kaht jutlust peab.

EVS Kes külje kõrvetanud, tunneb tule. EVS Kes küsib vaese valust ehk kerjaja tühjast kõhust. EVS Kes kõik pühad ärä peab, see kõik näljad ärä näeb. EVS Kes kõik sood solgib, kõik marjad maitseb. EVS Kes kõikide meele pärast tahab olla tahtmist täitaei jõua kellegi meele pärast olla tahtmist täita. EVS Kes kõneleb, see külvab, kes kuuleb, see lõikab. EVS Kes kõneleb, sel õigus. EVS Kes kõrgele ronib, see sügavale kukub. EVS Kes kõverust külvab, viletsust lõikab.

EVS Kes leemega supiga suu põletanud, puhub ka vee peale. EVS Kes leplik heaga, see leplik pahaga. EVS Kes liig palju mõtleb, jõuab vähe ära teha teeb vähe. EVS Kes magab, on vaene. EVS Kes mees siin, see mees seal, see mees igal pool. EVS Kes mees sööb, see mees lööb teeb. EVS Kes mees ühest, see mees teisest.

EVS Kes naisterahvast pahandab, see eluõnne kaotab. EVS Kes noorelt nobe, see virk vananagi. EVS Hullu rasva kadude poiss noores põlves ei külva, näeb vanuses nälga.

A Pride of Carrots - Venus Well-Served / The Oedipus Story / Roughing It

EVS Kes oma last armastab, see teda ka karistab Kes palju kõneleb, palju võltsib valetab. EVS Kes palju laenabpea leinab.

EVS Kes palju lobiseb, palju valetab. EVS Kes palju näeb, palju õpib. EVS Kes palju otsib valibpahema saab. EVS Kes palju teeb, see palju saab. EVS Kes pandib, see sandib. EVS Kes piskuga ei mõista elada, ei saa paljuga ammugi läbi. EVS Kes pole hoonet ehitanud, mõtleb seinad maast kasvavat. EVS Kes pärast naerabnaerab kõige paremini! EVS Kes põhja joob, poja saab. EVS Kes põldu toidab, seda toidab põld jälle. EVS Kes saab santi sundida, kui sant ei taha suuda kõndida.

EVS Kes see muu koera saba kergitab kui mitte koer ise. Suure kapi otsas, mille külge oli kinnitatud eesriiet kandva traadi teine ots, seisid kõrvuti kaks kipsist rinnakuju. Need olid asjad, mis köitsid Indreku tähelepanu.

hullu rasva kadude poiss best retsepti kaalulangus kommentaare

Aga nende vaatlemisse süvenemiseks polnud tal aega, sest direktori ärevus näis aina kasvavat. Kui ei tulnud vastust ega ilmunud hüüetavat, tõmbas direktor jällegi Indrekut näpuga ja nüüd avas ta suure toa kolmanda ukse, mis viis kuhugi väikesesse pimedasse ruumi. Avatud uksest tungival valgusel Indrek nägi ka siin kahekordseid voodeid.

Sellepärast ikka kannul, ikka kannul, kui härra Maurus ees läheb! Ka selle taga haigutas pimedus, soojus ja pimedus. Siiski — kustki immitses siia pisut valgust. Nagu järgmisel silmapilgul selgus, tuli see ähmasest klaasuksest, mille direktor varsti avas. Uksepakk ja siis kivipõrand. Noor inemine peab ikka ettevaatlik olema! Ikka ettevaatlik! Tema ise on juba vana, aga ka tema on ettevaatlik.

Ka vana peab ettevaatlik olema. Noor ja vana! Ma kaotasin oma kinga!

Tõde ja õigus II/II

Indrek kummardus ühes direktoriga, et otsida kadunud eset ähmases valguses. Aga kinga ei olnud näha. Indrek tegi seda, ja eks tulnudki tema parema jala alt direktori pehme ööking nähtavale. Nüüd turgatas tal endalgi meelde, et ta astudes midagi pehmet oli tundnud, ilma et oleks teadnud, mis see oli.

Juba ette vaadates tallate härra Mauruse kinga ära, aga mis sünniks veel siis, kui te ettevaatlik ei oleks. Mis jääks siis minu vanadest jalgadest järele. Siit läks hullu rasva kadude poiss paremale, pahemale ja ka otseteed edasi.

Aga härra Maurus ei tarvitanud ühtegi neist, vaid tõttas puutrepile, mis viis teisele korrale, ülal trepiotsal olid jällegi uksed, mis viisid paremale ja pahemale ning ka otseteed edasi. See igavene uste rodu ajas Indrekul pea hoopis segi.

Ei vanas ega uues vallamajas polnud niipalju uksi. Lihtsalt mõttetuna tundus niisugune uste hulk esimesel silmapilgul.

Paremat kätt seisva lükkas direktor lahti ja see kriiksus ning kägises, nagu mõni puutelgedega määrimata vanker. Alles hiljem Indrek sai ukse häälitsemise põhjuse teada: teda vedas kinni kivi, mis rippus nööri otsas, ja kui ratas, mille peal nöör jooksis, oli määrimata, siis karjus ta. Aga ratas ei tohtinud karjuda, seda kinnitas härra Maurus Indrekule hiljem pahatihti, sest Indreku muude kohuste hulka kuulus ka selle ukse ratta määrimine kas võiga või rasvaga — ükskõik.

Rõuge pärimus

Ruumis, kuhu nad nüüd astusid, seisis kaks pikka lauda, mille ümber väikesed mudilased, parajad jõmmanid ja ka täiskasvanud mehed istusid läbisegi õhtusöögil. Härra Maurus seadis öökuuehõlmad paremini vaheliti ja kummardus kellegi juurde rääkimiseks.

See vastas eitava näoilmega. Direktor muutus kärsituks, aga see teine ei lasknud end sellest heidutada. Nüüd pöördus direktor kellegi teise poole. Aga ka see näis andvat eitava vastuse.

hullu rasva kadude poiss fat chef square burner kaaned

Sellest läks direktori kulm sootuks kortsu. Ta seisatas, nagu peaks ta aru või nagu otsiks ta kedagi. Miks pole all toas kedagi? Miks olete teie siin? Härra Maurus ütleb tuhat korda: alttuba ei tohi kunagi tühi olla.

Ikka võib keegi tulla, süda ööselgi võib, härra Mauruse juure võidaks ikka tulla. Minu juures käib palju inemisi, mõistad? Inemine tuleb, tahab härra Maurusele raha tuua, sest tema tahab õppima hakata, tahab universiteeti minna tudengiks, — aga teid pole all. Pole kedagi all! Alttuba on tühi. Kas oli alttuba tühi? Mis siis, kui just praegu keegi tuleb ja kõlistab?

Kuulete teie siiamaale? Tuleb ja kõlistab — üks kõrd, kaks kõrda, kolm kõrda, kümme kõrda. No ütelge nüüd ise, kui kaua peab inemine kõlistama, kui ta tahab härra Maurusele raha tuua ja kui keegi ei ava. Noh, ütelge, kui kaua peab ta seda tegema! Läheb härra Mauruse ukse tagant ühes rahaga minema ja härra Maurus on oma rahast ilma.

Sest kes raha toob, hullu rasva kadude poiss too seda kunagi teist kõrda. Oleks kõlistanud, aga poleks pääsnud. Ütelge talle vene keeles, sest tema vaeseke ei oska eesti keelt. Kaks aastat on ta juba siin, aga ikka ei oska. Ütelge talle, kas oleksite tulnud või ei? Kuidas te siis oleks tulnd, kui ei avata? Ütelge ometi, kuidas? Ja kes teile siis avab, kui Kopfschneider istub ülal ja sööb? Te nägite ju ise, alttoad olid tühjad, uksed lukus.

Tähendab, kas oleksite tulnd, kui ei avata? Ütelge, talle, nii et ta mõistaks: härra Maurusel on õigus. Härra Maurusel on ikka õigus, mitte aga sel lätlasel. See on püha kõrd, et härra Maurusel on õigus, mitte lätlasel. Kui teised söövad, olete teie all, tuleb mõni teine alla, lähete teie sööma. Ikka kõrda mööda, ikka kõrda mööda. Lätlane ei mõista kunagi. Lätlane mõistab ikka teisiti kui meie. Niisugune on lätlane ja niisugused oleme meie.

hullu rasva kadude poiss kaalulangusrakendused mis maksavad teile

Mitte härra Mauruse käsu vastu teha. Kas härra Maurus ütles: Tõuske ja minge alla? Ei, härra Maurus ei öelnud seda.

Noh, siis edasi süüa ja mitte tõusta! Mitte kõrda rikkuda! Lätlane tahab rohkem süüa kui meie, sest tema on paremaga harjunud. Aga kõrd peab härra Mauruse majas valitsema, püha kõrd. Ikka all olla, kui keegi kõlistab, ikka uks avada, kui mõni tuleb raha tooma, härra Maurusele tooma.

"Paanikahoog lendab ette hoiatamata sisse, andes teada, et kohe suren"

Viimaks võttis ta südame rindu ja läks direktorile tuldud teed järele, kuni jõudis alla suurde tuppa. Kas kahekesi jõuate kanda? Väga hää! Voorimeheraha jääb siis järele. Kopfschneider, pange siis müts pähe ja minge aidake see kast ära tuua. Härra Maurusel pole aega, sest tema on vana. Nüüd on mul selge nüüd on mul selge miks ta minust loobus mu naerus oli nuttu üleliia pää õlgadel kui pimedate gloobus mis tuleks pooleks- saagimiseks viia sai selgeks seegi mida vaevalt usud et ühte imet usun nimetut et templid sama kaunid on kui rusud et igas tule- kus on minekut et igas surmas sama palju sünde kui meres hullu rasva kadude poiss ja taevas saladust et noores elus sama vähe sunde kui elus mõtet kivis armastust ta loobus siis kui online body slimming jäi tema kanda sest mul ei ole mida anda-võtta ja kus ei ole sinna ei saa anda ja kes ei sõdi see ei lähe sõtta hää küll ma lähen olen nagu udu ja laskun vihma- lume-rahena ei tule armas- tusest iial puudu sest kes on üks on üks ka kahena Me teeme, teeme ümber oma elu Me teeme, teeme ümber oma elu üht hiigelmüüri inimtihedat.

Ka pikemad ei küüni üle ääre. Kui mõni sinnapoole väljalangend kivi on lahkumisel ruumi jätnud piluks, siis see, kes juhtus välja nägema on äranähtu nimetanud iluks. Ta samal hetkel ise läbi nähtud ja pole kohta, kus võiks tunda häbi ta.