Liigu sisu juurde

Klass kõik mootorsõidukite ostmise ja liisinguga seotud finants- ja krediiditeenused, krediidikonsultatsiooni bürood; krediitkaartide väljastamise teenused; elu-, auto-, õnnetusjuhtumi- ja töövõimetuskindlustuslepingute sõlmimine; kaupade müügi finantseerimise korraldamine; krediit- ja laenukaarditeenused. Klass sideteenused, nimelt kõne, heli, visuaalsete kujutiste ja andmete edastamine sidevõrkude, juhtmeta sidevõrkude, interneti, teabeteenuste võrkude ning andmevõrkude kaudu; videoülekanded nõudmisel; audiovisuaal- ja multimeediumisisu voogedastus interneti kaudu; audiovisuaal- ja multimeediumisisu ülekandmine ning edastamine interneti kaudu. Klass arvutimänguautomaadid. Klass mootorsõidukite ja mootorsõidukitega seotud kaupade hulgi- ja jaemüügiteenused kolmandatele isikutele.

kookospahklioli kohvi rasva poletamisel

Valge 16, Tallinn, EE Esindaja: Aivo Arula 8 Klass 9: teadusotstarbelised, merendus- geodeesia- side- foto- filmi- optika- kaalumis- mõõte- signalisatsiooni- pääste- ja õppevahendid ning seadmed; heli või kujutise salvestus- töötlus- edastus- ja taasesitusaparatuur; optilised, magnetilised ja muud andmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; sideaparatuur ja -seadmed; arvutite riist- ja tarkvara; arvutite lisaja perifeeriaseadmed; elektroonilised publikatsioonid.

Klass cm punk kaalulangus, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised, sh ajalehed, ajakirjad, raamatud, kataloogid, brošüürid, reklaamlehed; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed v.

2005 - Patendiamet

Klass reklaam, reklaamipinna üürimine; ärijuhtimine; kontoriteenused; äriinfo; oksjonid, enampakkumised; müügikampaaniad; andmetöötlus arvuti abil; äriinfo; arvutiandmebaasidesse info kogumine ja selle süstematiseerimine, sh interneti või muu andmevõrgu vahendusel; jaeja hulgimüügiteenused kolmandatele isikutelesh interneti või muu andmevõrgu vahendusel.

Klass haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; kõik eelnimetatud teenused ka interneti või muu andmevõrgu vahendusel.

ilus slim body sleimming pil kopen

Klass juriidilised teenused; teaduslikud ja tööstuslikud uurimused; programmeerimine; arvutitarkvara väljatöötamine, kujundamine, hooldamine ja uuendamine; arvutiandmebaaside kasutusaja üürimine; veebisaitide valmistamine ja haldamine; arvutite riist- ja tarkvara-alased konsultatsioonid; arvutitarkvara installeerimine; arvutite riist- ja tarkvara üürimine ning laenutus; avalike internetipunktide teenused.

Klass toitlustamine; tähtajaline majutus.

clen fat burner annustamine