Liigu sisu juurde

In den Zusatzteil sollten auch die Merkmale der Produkte und Dienstleistungen aufgenommen werden, da dies eine vollständige Beschreibung des Auftragsgegenstands ermöglicht und eine Verringerung der Codes für den Hauptteil mit sich bringt, was der Vereinfachung dient. Organism vajab biotiini rakkude kasvamise tagamiseks.

mesi rasva poletamine toit

Należy przy tym uwzględnić niektóre konkretne propozycje ulepszenia CPV, przedstawione przez zainteresowane podmioty oraz jego użytkowników. Struktura, kody i opisy CPV powinny również zostać zaktualizowane w celu uczynienia z CPV skutecznego narzędzia elektronicznych zamówień publicznych.

Some specific suggestions made by interested parties and CPV users for improvements of the text of the CPV should be taken into account.

poletage xt kaalulangus

The structure, codes and descriptions of the CPV should be updated also to make the CPV an efficient tool for electronic public procurement. Należy wzbogacić słownik uzupełniający o cechy produktów i usług w celu umożliwienia pełnego opisu przedmiotu zamówienia oraz zmniejszenia liczby kodów w słowniku głównym, co również stanowić będzie uproszczenie.

dsl kaalulangus

For the simplification it can bring, in terms of allowing a complete description of the subject matter of a contract, and in terms of reducing the number of codes of the Main Vocabulary, the Supplementary Vocabulary should also be enriched with characteristics fat burner w proszku products and services. In den Zusatzteil sollten auch die Merkmale der Produkte und Dienstleistungen aufgenommen werden, da dies eine vollständige Beschreibung des Auftragsgegenstands ermöglicht und eine Verringerung der Codes für den Hauptteil mit sich bringt, was der Vereinfachung dient.

slimming body wrapsi salong

W celu zachowania przejrzystości należy je zastąpić. In the interest of clarity it is appropriate to replace them. Im Interesse der Klarheit sollten diese Anhänge ersetzt werden.

kaalulangus 82 paeva