Liigu sisu juurde

Olgu põhjus see või teine, igal juhul on selge, et kord jalgadel, ei seisa me enam naljalt paigal. Korraldusega kehtestatakse võimalus enne eneseisolatsiooni lõppu naasta Lätti, juhul kui tagasipöördumise põhjuseks on vältimatu töötamine, õppimine või perekondlik sündmus.

Koondamisele kehtivad kindlad reeglid. Foto: Shutterstock Koroonaviirusega kaasas käinud majanduskriisi tulemusena on tööpuudus kasvanud ning paljud ettevõtted on ka töötajaid koondama hakanud — kohati lubadusega, et töökoha saab hiljem tagasi.

Kas kleepida reklaamid autole või mitte?

Analüütikud hindavad, et tööpuuduse tipp pole sugugi käes — see võib kätte jõuda alles sügisel. Geeniuse palvel tegi õigusabiplatvormi HUGO. Mis see üldse on? Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda mõjuval põhjusel.

Language switcher

Mõjuvateks põhjusteks võivad olla töötajast või majanduslikust olukorrast tingitud asjaolud. Neist viimane ongi koondamine. Sõnum Rahageeniuse peatoetajalt Sinu tuleviku võimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjatega.

14 paeva kiire rasva kadu pdf

Tööandja töölepingu üles öelda majanduslikel põhjustel ehk töötaja koondada võib, kui töösuhte salendav kultuur kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise, töö ümberkorraldamise, tööandja tegevuse lõppemise, pankroti väljakuulutamise või pankrotimenetluse lõppemisel raugemise tõttu, samuti weightloss ig töö lõppemise juhtudel, mis on tingitud majanduslikest asjaoludest.

Töötaja keeldumine töölepingus kokkulepitud tingimuste — sealhulgas töötasu tingimuste — muutmisest ei ole käsitatav koondamissituatsioonina, mis annab aluse töölepingu ülesütlemiseks. Mis tahes töölepingu tingimuste muutmine ei tähenda veel töö lõppemist kokkulepitud tingimustel.

Kas enne koondamist peab teist tööd pakkuma? Tööandjal on kohustus pakkuda töötajale enne töösuhte lõppemist majanduslikel põhjustel võimalusel teist töökohta.

  • KUULA | Kas täiskuu ja unes kõndimine on omavahel seotud? - Maaleht
  • Jaan Martinsonspordiajakirjanik Sakari Orava tahaks, et oleks rohkem julgeid sportlasi, kes keelduksid vigastatuna mänguväljakule minemast.

Teise töö pakkumise kohustuse eesmärk on anda töötajale võimalus jätkata töötamist sama tööandja juures. See eesmärk on täidetud, kui töötajale pakutakse sobivat tööd. Tööandjal tuleb teist tööd pakkuda, kui see on kõiki asjaolusid, sh mõlema poole huvisid arvestades mõistlik ega tekita tööandjale ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.

Teise töö pakkumise kohustust ei ole tööandjal tegevuse lõppemisel või pankroti korral.

Koroonasurmast pääsenud Enn Veskimägi: kõik algas nullist. Õppisin uuesti istuma, kõndima, sööma

Töö pakkumine ei saa piirduda üksnes töötaja erialase töö pakkumisega. Vältimaks töölepingu lõppemist, tuleb tööandjal kaaluda ka võimalust pakkuda töötajale muud tööd, mida ta on võimeline tegema.

epsom salt soaki kaalulangus

Tööandjal ei ole seega olukorras, kus töösuhtes olev töötaja ei sobi vabale töökohale, kohustust töötajale seda tööd pakkuda. Töötajale teise töö pakkumise kohustust ei saa asendada konkursi korraldamisega vabadele töökohtadele, ehk konkursil osalemist ei saa käsitleda teise töö pakkumisena.

Eesmärk vältida töölepingu lõppemist on täidetud ka juhul, kui tööandja pakub töötajale sobivat tähtajalist tööd, sealhulgas ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks. Samuti peab tööandja koondamise vältimiseks kasutama muid võimalusi, sh korraldama töötajale täiendusõppe või muutma töötingimusi, kui muudatused ei too kaasa ebamõistlikke kulusid.

Kas firma võib valida, keda koondada?

Mis see üldse on?

Kas kedagi ei tohi koondada? Tööandja peab koondamisel arvestama võrdse kohtlemise põhimõtet. Tööle võib jätta töötajad, kes teevad paremini tööd ja keda ta vajalikuks peab.

slim alla sisemine reied ja kuklid

Samas ei tohi tööandja töötajaid eelistada lähtuvalt nende soost, vanusest, rahvusest, seksuaalsest sättumusest või muudest asjaoludest, mis tööga seotud ei ole. Koondamise korral on tööle jäämise eelisõigus töötajate esindajal ja töötajal, kes kasvatab alla kolmeaastast last. Näiteks kui tööandjal tekib vajadus koondada ja ta on teinud kindlaks koondatavad, kelle hulgas on alla kolmeaastast last kasvatavaid töötajaid, peab tööandja koondatavate töötajate hulgast jätma eelisjärjekorras kõrvale väikelast kasvatavad vanemad.

Teisisõnu — väikelast kasvatavat vanemat ei saa tööandja võrrelda teiste töötajatega. Seejärel, kui väikelapse vanemad on eelisõigusena koondatavate töötajate hulgast välja arvatud, saab tööandja allesjäänute ringist valida koondatavad.

slim alla oma keha

Samas võib ka töötajate esindaja või alla kolmeaastast last kasvatava vanema koondada olukorras, kus koondamisele läheb üks ametikoht, millel kas kondimine poleb koikjal isik töötab, ja teisi sama ametikoha peal olevaid inimesi, keda eelisjärjekorras koondada, ei ole näiteks olukord, kus koondatakse ettevõtte ainus koristaja ning tööandja ostab edaspidi puhastusteenust teenust väljastpoolt.

Koondatavate hulga kindlakstegemisel ei pea tööandja võtma aluseks kõiki oma ettevõtteid, samuti võib olla liiast tervest ettevõttest lähtuda. Tegemist peab olema nii-öelda võrreldavate töötajatega.

Tööandjal on pärast eelisõigusega isikute väljaselgitamist õigus vabalt valida, kellega töötajatest ta töölepingu üles ütleb ja kellega mitte. Nimetatud säte annab tööandjale võimaluse lähtuda töötajate valikul lisaks töötaja tööoskustele ka muudest asjaoludest, sealhulgas suhtlemisoskusest ja isikuomadustest. Kui palju peab koondamisest ette teatama? Töölepingu seadus kehtestab minimaalsed etteteatamistähtajad, mida tööandja peab töölepingu ülesütlemisel järgima.

Kollektiivlepinguga võib ette näha seadusest erinevad etteteatamistähtajad. Töölepingu lõppemisest etteteatamise tähtajad sõltuvad töötaja ja tööandja vahelise töösuhte kestusest. Töösuhte kestus ja etteteatamisaeg on: vähem kui 1 aasta 15 kalendripäeva, 1—5 kas kondimine poleb koikjal 30 kalendripäeva, 5—10 aastat 60 kalendripäeva, 10 ja enam tööaastat 90 kalendripäeva. Töölepingu ülesütlemise avalduses märgitud etteteatamistähtaeg hakkab kulgema avalduse kättesaamisele järgnevast kuupäevast.

Töölepingu lõppemise päevaks on tähtaja viimane päev, näiteks kolmekümnes kalendripäev.

kaalulanguse nouanded ule 50

Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses. Lisaks tööandjale maksab kas kondimine poleb koikjal korral hüvitist ka töötukassa. Töötukassa maksab koondamisel hüvitist töötajale, kelle töösuhe on tööandja juures kestnud vähemalt viis aastat. Hüvitise suurus sõltub töösuhte kestusest.

  1. 11 linna, kus on kõikjal tasuta avalik WiFi - Retseptid Ja Reisimine -
  2. Milleks kõndida? - Slow. Teadliku elustiili suunas

Hüvitist töötukassast peab taotlema tööandja, kelle kohustuseks on esitada töötukassale vormikohane avaldus viie kalendripäeva jooksul töösuhte lõppemisest arvates. Hüvitise kannab töötukassa töötaja pangakontole.

  • Reisimine Eestist välismaale | COVID kriisi veebileht
  • Millised tingimused kehtivad Eesti ja Soome vahel reisimisel?

Koondamisel makstavat hüvitist ei tohi segamini ajada töötule töötukassa makstava töötuskindlustushüvitisega. Kas varem firmas töötanul on uuele töökohale eelisõigus? Kehtiv töölepingu seadus ei näe ette olukorda, kus koondatud isikul on eelisõigus uuele töösuhtele endise tööandja juures — ehk tööandja juures, kes töötaja koondas. Kuidas koondamist vaidlustada? Juhul, kui koondatud isik ei ole nõus koondamisega, on tal õigus vaidlustada koondamine töövaidlusorganis töövaidluskomisjon või kohus 30 kalendripäeva jooksul.

Vaidlustamise tähtaeg hakkab kulgema koondamise teate kättesaamisest alates järgmisest päevast.